I made this widget at MyFlashFetish.com.

Friday, 9 December 2011

Persediaan Mengajar (3) Kajian Tempatan Tahun 5

Rancangan Pelajaran 3: Bentuk Muka Bumi. Pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia.
PERSEDIAAN MENGAJAR  KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5
Mata  pelajaran:Kajian Tempatan
Tahun              : 5 A
Masa                : 1130-1230 (1 jam)
Unit                 : 1
Tema               : Mengenal Negara Kita
Topik               : Geografi fizikal. Bentuk muka bumi
Subtopik          : Tanah tinggi, tanah pamah, sungai, pinggir laut dan pulau
Objektif pembelajaran: Mengenal pasti bentuk muka bumi dan kepentingannya.
Hasil pembelajaran: Pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid dapat:
a. Kognitif.
i.                    Menyenaraikan bentuk muka bumi Malaysia
ii.                  Menerangkan kepentingan tanah tinggi, kepulauan Malaysia

b.      Afektif
i.  Menggunakan bahasa yang bersopan santun dan mengamalkan nilai  
   murni bekerjasama semasa aktiviti perbincangan kumpulan.
ii.Berbangga dengan kepelbagaian bentuk muka bumi di Malaysia.
c.       Psikomotor
i.        Berbincang secara aktif dalam kumpulan masing-masing.
ii.      Menyanyikan lagu Gunung Kinabalu dengan penuh semangat.

Bahan, peralatan dan Bahan sumber:
i.                    Peta muka bumi Malaysia
ii.                  Seni kata lagu Gunung Kinabalu
iii.                Kad perkataan
iv.                Komputer riba
v.                  Borang pengurusan grafik
vi.                Lembaran kerja
Pengetahuan sedia ada:
i.              Murid telah mengetahui dan memahami jenis-jenis muka bumi di dunia berdasarkan nota ringkas dan penerangan guru.
ii.            Murid telah mengetahui kepentingan bentuk muka bumi berdasarkan contoh yang diberi oleh guru.
iii.           Murid telah mempelajari pelbagai bentuk muka bumi pada pelajaran yang lepas.Prosedur Pelaksanaan
(Masa)

Elemen Pengurusan
Pembelajaran Bestari/
Kemahiran Generik
Catatan
(Penerapan Nilai Murni/ Nilai Alam Sekitar/
Unsur Patriotisme/
Sumber P&P)

Set Induksi ( 5 minit )

     1. Guru dan murid menyanyikan lagu Gunung Kinabalu berdasarkan seni kata yang dipamerkan sambil mendengar muzik dari komputer riba.
     2.Murid diminta meneliti seni kata lagu tersebut.
     3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang Gunung Kinabalu dan gunung-gunung lain yang murid tahu.
     4. Guru mengaitkan topik pelajaran hari ini iaitu bentuk muka bumi Malaysia.

Kemahiran mendengar

(Kecerdasan pelbagai: Muzik)


(Kaedah kontekstual)
Komputer riba

Seni kata lagu

Langkah 1 ( 10 minit )

     1.  Murid diminta merujuk gambar tema bentuk muka bumi di halaman 9 (buku teks)
     2.  Guru menerangkan konsep bentuk muka bumi di negara kita seperti tanah tinggi, tanah pamah, sungai, pinggir laut dan pulau. (kaedah kontruktivisme)
    3.Berdasarkan pengalaman sedia ada, murid menamakan beberapa bentuk muka bumi di kawasan tempat tinggal mereka.. (kaedah konstruktivisme)
Kemahiran mencatat nota

Kemahiran belajar

Kecerdasan
Visual-ruangKad perkataan


Peta dunia

Buku teks


Langkah 2 ( 10 minit )

    1. Guru menyediakan peta kosong malaysia di papan hitam.
     2. Murid meminta mencari maklumat berdasarkan peta muka bumi yang terdapat di halaman 10-17.Buku teks.
     3. Pada peta kosong Malaysia yang disediakan, murid diminta melabelkan tanah tinggi, tanah pamah, sungai, pulau dan pinggir laut. (kaedah kontekstual)
Kemahiran mencari maklumatKemahiran mengingatPeta Malaysia


Buku teks

Penerapan Unsur patriotisme
Langkah 3 ( 15 minit )

    1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. (kaedah koperatif).
     2.Guru meminta kumpulan tersebut mencatatkan maklumat berdasarkan borang pengurusan grafik.
Kecerdasan interpersonal

Kaedah koperatifKad perkataan

Peta Malaysia

Borang pengurusan grafik

Langkah 4 (15 minit)

    1.Wakil kumpulan akan membentangkan hasil tugasan.
    2. Murid lain diminta mengisi maklumat dalam lembaran kerja yang disediakan oleh guru.
    3. Guru memantau maklumat yang diberikan oelh murid dan memberikan penerangan lanjut tentang bentuk muka bumi Malaysia. Pemulihan/pengayaan


(kecerdasan pelbagai: Linguistik)

(kemahiran belajar)

Kemahiran mencatat maklumatPeta Kosong Asia Tenggara


Kad perkataan

Penutup ( 5 minit )

1.      Guru merumuskan topik pelajaran dengan mengimbas kembali konsep bentuk muka bumi Malaysia.

Kemahiran mendengar


Kemahiran mencatat nota
Peta Malaysia
(Rumusan isi pelajaran)

Nilai kerjasama

Lembaran kerja
Refleksi:
Kelemahan
Penulisan objektif  pelajaran di mana langkah dan aktiviti murid dalam kelas perlu  disesuaikan dengan objektif pelajaran yang hendak dicapai.   Dalam P & P yang saya jalankan pada hari tersebut, saya masih  lagi gagal menguasai masa  dengan baik yang mana saya   terpaksa mengambil masa selepas loceng berbunyi untuk  membuat penutup bagi Sesi P & P saya. Penulisan objektif  pelajaran dilihat kurang sesuai di mana langkah dan aktiviti murid dalam kelas perlu  disesuaikan dengan objektif pelajaran yang hendak dicapai. Ini kerana murid-murid yang lemah lambat mengikuti isi pelajaran dan ketinggalan daripada murid-murid yang mempunyai tahap kognitif yang baik dan sederhana baik.  Pada masa yang sama, objektif pelajaran perlulah spesifik kerana apa yang telah saya buat selama ini terlalu umum objektif pelajarannya.

Kekuatan
                        Saya berjaya mewujudkan kesediaan pelajar dalam nyanyian lagu Sabah. Sepanjang sesi P & P dijalankan,  murid – murid sangat aktif dan memberi respon yang baik. . Ini kerana  mereka terhibur dengan proses pembelajaran yang dijalankan. Selain itu, kawalan kelas dikira agak baik memandangkan murid-murid tahun 5 dapat mendengar arahan  dengan baik. Penerapan nilai, teguran terhadap penggunaan bahasa ibunda, interaksi dua hala juga telak saya laksanakan. Untuk bahagian-bahagian ini, saya perlu mengekalkan dan mempertingkat lagi apa yang sudah ada. Kerjasama kumpulan semasa melakukan aktiviti juga dilakukan dengan baik dan teratur.

Cara mengatasi kelemahan
                  Saya akan menyediakan rancangan mengajar yang mempunyai objektif pembelajaran yang lebih jelas dan tepat, spesifik dan eksplisit. Aktiviti yang dijalankan selepas ini akan mengikut asas kebolehan murid-murid(aras tinggi, sederhana dan rendah). Saya juga akan menggalakkan murid terlibat secara menyeluruh dalam bilik darjah.            Saya akan memastikan Proses P & P saya yang akan datang dapat diselesaikan         dengan teratur dan terancang. saya akan memberi tumpuan terhadap aktiviti-aktiviti    yang disediakan sebagai lembaran kerja kepada murid- murid Menekankan lagi kualiti pembelajaran di dalam kelas.

               

"MEMBACA JAMBATAN ILMU"

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.