I made this widget at MyFlashFetish.com.

Wednesday, 23 November 2011

LATIHAN 3

         Latihan 3

        Pilih dan hitamkan jawapan yang betul

1.       Bardin cuba __________________ untuk keluar dari hutan setelah tersesat.
A.      mati kutu                         C. mati akal
B.      cari Jalan                         D. jalan tengah


2.       Ayah selalu menasihati kami agar tidak _______________ apabila telah berjaya kelak.
A.      lupa diri                           C.  patah kandar
B.      busuk hati                        D. patah hati


3.       Kita janganlah mengikut  _______________ supaya tidak menyesal pada kemudian hari.
A.      darah raja                        C. darah manis
B.      darah muda                     D. darah hantu


4.       Tuan Haji Zainal itu seorang hartawan yang ______________ . Beliau selalu menghulurkan bantuan.
A.      keras hati                        C. berat hati
B.      panas hati                       D. murah hati


5.       Puan Roslin _____________ kerana selalu membantu orang lain. Suaminya pula lebih dikenali sebagai _______________kerana sikap kedekutnya.
A.      isi hati……….isi perut                        C. baik hati………. tangkai jering
B.      hati batu………batu loncatan          D. ringan tulang………. tangkai jering


6.       Biasanya orang yang __________________ akan disenangi oleh sesiapa pun, manakala orang yang  _______________akan dibenci.
A.      iri hati……….senang hati                   C. baik hati……….hidung tinggi
B.      berat tulang …………ringan tulang   D. mulut murai ……….kera sumbang


7.      Walaupun hidup ______________, Mak Cik Eton tidak pernahmneyusahkan sesiapa.
A.      makan suap                       C. sebatang kara
B.      Sehelai sepinggan             D. bagai isi dengan kuku


8.       Hamid dan Lim rakan karib.  Mereka ______________________ kerana tidak pernah berenggang.
A.      bagai kertas dengan dakwat
B.      bagai tikus membaiki labu
C.      bagai isi dengan kuku
D.      bagai cincin dengan permata

"MEMBACA JAMBATAN ILMU"

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.